Regulamin

Serwis internetowy www.foto-print.pl/efoto dalej zwany Serwisem, mieszczący się pod adresem internetowym http://www.foto-print.pl/efoto jest obsługiwany przez firmę Foto-Print Małgorzata Banasik, ul. Abrahama 17, 81-352 Gdynia, NIP: 587-117-10-03, REGON: 221150895, Tel.:793 243 950 dalej zwaną Usługodawca.
 
 1. Do korzystania z serwisu potrzebny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji w celu założenia konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku podania przez Klienta błędnych danych. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówień. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu (adres e-mail) oraz hasła. Klient ma prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu. W tym celu musi wysłać maila z prośbą o usunięcie konta na adres: biuro@foto-print.pl
 3. Klient jest upoważniony do korzystania z Serwisu tylko zgodnie z przeznaczeniem , to jest w celu składania zamówień oraz obsługą swojego konta w Serwisie. Zabroniona jest jakakolwiek aktywność destabilizująca pracę Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich, niepoprawnym działaniem infrastruktury oraz niekompatybilnością  oprogramowania i sprzętu Klienta.
 5. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie http://foto-print.pl/efoto/cennik.html Koszty dostawy są uzależnione od wyboru przez Klienta sposobu odbioru zamówienia i podane są na stronie http://foto-print.pl/efoto/cennik.html .Zamówienie może być dostarczone jedynie na terenie Polski. Za zlecone zamówienie Klient może zapłacić:
  • Gotówką - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki  „za pobraniem pocztowym” lub w punkcie Usługodawcy przy odbiorze osobistym.
  • Przelewem – dokonując przedpłaty na konto: 47 1560 0013 2514 2189 0710 0001 (Getin Bank).
 6. Klient może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. W celu złożenia zamówienia Klient musi się zalogować na swoje konto używając swojego loginu i hasła, dołączyć i przesłać pliki ze zdjęciami, wybrać format i rodzaj papieru, wybrać formę odbioru zamówienia, przejść do podsumowania oraz ostatecznie zatwierdzić zamówienie wciskając przycisk zamów (lub odpowiedni) co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy na wykonanie zamówionej usługi. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i przyjęcia oferty.
 7. Klient może anulować zamówienie jeśli wybrał formę płatności z góry i nie dokonał jeszcze płatności lub gdy jeszcze nie rozpoczęto realizacji przyjętego zamówienia. W celu anulowania  zlecenia klient musi skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub przesyłając e-mail na adres biuro@foto-print.pl
 8. Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia do realizacji do chwili wysyłki w przypadku wyboru takiej formy dostawy lub powiadomienia Klienta mailem  o możliwości odbioru zlecenia wynosi do 2 dni roboczych. Usługodawca dokonuje wszelkich starań aby termin ten był jak najkrótszy i zwykle wynosi do kilku godzin w dni robocze. W przypadku gdy termin realizacji nie może być dotrzymany Klient zostanie o tym poinformowany i ma prawo do anulowania zlecenia.
 9. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail na adres biuro@foto-print.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania wykonanego zlecenia. Konieczne jest odesłanie reklamowanego zlecenia lub dostarczenie na adres Usługodawcy wraz z dowodem zakupu. Reklamacja obejmuje błędny format zdjęć, liczbę kopii, rodzaj papieru (matowy/błyszczący), kolor lub wady techniczne powstałe przy wykonywaniu zlecenia. Reklamacji nie podlegają wady wynikające ze złej jakości lub zbyt małej rozdzielczości plików przesłanych przez Kliena, odwzorowania barw spowodowanych nieprawidłową kalibracją monitora Klienta lub z powodu jego subiektywnych upodobań. Zaleca się przed złożeniem zamówienia konwersję plików ze zdjęciami do profilu kolorystycznego umieszczonego pod adresem: http://foto-print.pl/download/FF_Frontier_Print_sRGB.icc
 10. Usługodawca zakłada, że osoba składająca zamówienie posiada wszelkie prawa do przesłanych plików ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność przed osobami trzecimi.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli: nadesłane pliki naruszają obowiązujące prawo lub  w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia.
 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

Polityka Bezpieczeństwa.

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zamawiania zdjęć poprzez Serwis foto-print.pl.
 • Administratorem Twoich danych jest Usługodawca, czyli Foto-Print Małgorzata Banasik z siedzibą 81-352 Gdynia, Abraham 17, NIP 587-117-10-03, REGON: 221150895.
 • Dokonujemy wszelkich starań aby twoje dane były bezpieczne.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w celu wykonania zawieranych z Tobą umów, w tym m.in. abyś mógł korzystać z Usług i abyśmy my mogli świadczyć Ci Usługi. 
 • Masz prawo wglądu i edycji danych, które nam udostępniłeś. Możesz tego dokonać w każdej chwili w soim panelu.
 • Przesłane do nas pliki ze zdjęciami zostają usuniętę po realizcji zlecenia.
 • Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych. Po zamknięciu konta, którego możesz dokonać w swoim panelu dane zostaną automatycznie usunięte.
 • Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami.
 • Jeżeli korzystasz z naszego serwisu foto-print.pl i sam nie dokonasz zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) to oznacza, że będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszych Serwisów. 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)0,59 PLN
9x13 (Matowy)0,59 PLN
10x15 (Połysk)0,74 PLN
10x15 (Matowy)0,74 PLN
13x18 (Połysk)1,35 PLN
13x18 (Matowy)1,35 PLN
15x21 (Połysk)1,95 PLN
15x21 (Matowy)1,95 PLN
18x24 (Matowy)4,50 PLN
21x30 (Matowy)7,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto Itero 2.2.3.760

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto